dimecres, 13 de febrer de 2013

València Mitjà

Exercicis de repàs 12022012

Teorià grafies palatals africades i fricatives

Aquesta setmana hem estudiat les grafies palatals africades i fricatives: j, g, tg. tj, ig, x, tx, ix 
A més heu de fer els exercicis de la pàg.  264-265, pàg. 289-290