dimarts, 12 de març de 2013

Valencià Superior

Exercicis de repàs 06032013

A més hem vist les grafies "j, g, x, etc" pàg. 257, 258 i 2589 del llibre i heu de fer els exercicis corresponents de les pàgines 259 a 262