dijous, 7 de novembre de 2013

Valencià Superior

Text de comprensió lectora. EL PA

A més escriviu un text argumentatiu sobre els costum del menjar en l'actualitat