dimarts, 3 de març de 2015

Paraules protegides

CAU 

Hi ha moltes classes de CAUS, en sentit estricte i també en sentit figurat: Hi ha CAUS de ratolins, de conills o de lladres.
De fet els nostres iaios quan tenien ratolins a casa , el primer que feien era buscar i tapar els CAUS.

Per tant ja haureu endevinat , aquells i aquelles que no coneixeu la paraula o que ja a penes la useu què és un CAU:  forat excavat on s'amaguen certs animals ( CAU de ratolins, conills , raboses ...) o també podem dir que és un refugi.
I per extensió també podem dir que és un lloc de reunió d'aficionats per diferents motius, com pot ser un CAU d'Art.

Del CAU es deriva el verb ENCAUAR-SE, tancar-se en un lloc, recloure's. Per això quan algú fa molt de temps que no ix de casa diem que s'ha ENCAUAT.

També és molt usual en certes expressions com " parlar o dir alguna cosa a CAU d'orella" : parlar en veu baixa"

Sinònims: amagatall, llodriguera, lloriguera / Prové del llatí CAVU : forat, lloc buit. / Castellà: madriguera , guarida.

CM FPA Cullera. Departament de Valencià