dimarts, 15 de desembre de 2015

Valencià Mitjà

Verbs. El present de Subjuntiu.

Completeu amb la pàgina 159 i 160 del llibre i feu els exercicis 38 i 39