dimecres, 18 de febrer de 2015

Valencià Mitjà
  • Feu els exercicis de la pàgina 235 i 236 del llibre, de l'exercici 30 al 36
  • Llegiu el text de la pàgina 90 i 91 del llibre i contesteu les preguntes de comprensió