dilluns, 16 de novembre de 2015

Valencià Mitjà

Mireu les grafies J, G, TJ, TG de la pàgina 264. Feu els exercicis del llibre. Pàgina 264 i 265, del 28 al 31.