dijous, 28 d’abril de 2016

Calendari de les proves de la JQCV 2016INFORMACIÓ IMPORTANT
1. Les proves de coneixements orals, de grau elemental i dels certificats de capacitació tècnica es realitzaran cada una en una única jornada.
2. Les proves de grau mitjà i de grau superior es realitzaran en dos fases. En la primera fase s’avaluaran els continguts de les àrees 1 i 2 (les de tipus test). En la segona, s’avaluaran els continguts de les àrees 3 i 4 (redacció, dictat i expressió oral). Només podran realitzar la segona fase els aspirants que hagen superat la primera fase.