divendres, 27 de maig de 2016

1a convocatòria proves Junta Qualificadora

En aquest enllaç podeu consultar si esteu matriculats o hi ha hagut algun problema o error:


I en aquests altres l'ubicació on heu de fer les proves del Mitjà si us heu matrículat per fer-les a València.