divendres, 3 d’octubre de 2014

Valencià Superior

Sil·làbes, diftongs i accentuació. Pag. 80-83 del llibre