dimarts, 28 d’octubre de 2014

Valencià Superior

28/10/14

Vocalisme. Teoria i exercicis .

Repasseu i amplieu el tema en el llibre. De la pàgina 38 a la pàgina 42.