dimarts, 21 d’octubre de 2014

Valencià Superior

21/10/2014

Descàrrega: Pararules amb doble gènere 

Repasseu teoria pàg 22, 23 i 24 
Feu els exercicis de la pàg 33: 8, 9 i 10
Feu l'article que  es demana en la pàg 16 ( consulteu els connectors de la pàg 323. heu d'usar en l'artricle que escriviu els següents connectors:  altrament, tanmateix, amb tot, no obstant això, doncs , per consegüent, encara que, malgrat que, tot i que, atés que, vist que, acausa que, perquè, ja que, per tal que , a fi que )