dimarts, 2 de desembre de 2014

Valencià Superior

Exercicis de repàs 021214

Vegeu les modalitats textuals, pàgines 50 i 51 del llibre.  I feu els exercicis 3, 4, 5  i 7 de la pàgina 52