dimarts, 16 de desembre de 2014

Valencià Superior

Vegeu al llibre els quantificadors: quantitatius i indefinits ( pàg. 106-111)

Feu els exercicis del llibre de la pàg.111 a la 114