dimecres, 10 de desembre de 2014

Valencià Superior

091214

Les Oclusives PTC/BDG Exercicis

La B i la V Exercicis

Feu els exercicis 33,34,35, 37 38 i 39 de les pàgines 126 a 127 


Derivació i composició de verbs. Exercicis. 


Estudieu " La Creació Lèxica" . Pàgina 140 a 148. Aneu fent els exercicis del tema a partir de la pàgina 148